Rizikové kácení a ořezy stromů

  • Ořezy stromů
  • Rizikové kácení

Provádíme rizikovékácení a ořezy stromů pomocí stromolezecké techniky a vysokozdvižných plošin.  

Navrhneme nejlepší řešení pro konkrétní situaci. 
Pokaždé postupujeme tak, aby nedošlo k ohrožení majetku a osob. 

.